Integritetspolicy

Genom att acceptera denna integritetspolicy samtycker du till att vi får samla in, använda, och spara dina personuppgifter på de sätt som är beskrivna här.

Här beskriver vi vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte och för vilka ändamål, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna integritetspolicy gäller när du använder vår webbplats som administreras av Malmö Porslin AB.

Inom EU/EES gäller från och med den 25 maj 2018 den så kallade dataskyddsförordningen (GDPR). All behandling av personuppgifter inom Malmö Porslin AB sker i enlighet med denna.

Insamling av personuppgifter

Om du registrerar dig hos oss eller lämnar personuppgifter i samband med köp eller reklamation, så accepterar du att dela med dig av dina personuppgifter och samtycker till att den informationen kommer att lagras på våra servrar.

Dina personuppgifter använder vi för att ge dig bra service exempelvis vad gäller information, marknadsföring, fakturering och uppföljning av exempelvis reklamationer eller order.

Följande information omfattas:

  • - Leveransinformation, faktureringsinformation, betalningsinformation och annan information som du lämnar för köp, reklamation eller leverans av en produkt.
  • - Kontaktinformation som du lämnar till oss via sociala medier, mässor, event eller vår e-postadress info@malmoporslin.se
  • - Information du lämnar i samband med tävling.
  • - Information som du lämnar när du söker anställning hos oss.

Användning av personuppgifter för marknadsföring

Med ditt samtycke som inhämtats i enlighet med tillämpliga regler och denna integritetspolicy, så kan vi använda dina personuppgifter för att informera dig om våra produkter och tjänster.

Delning av personuppgifter

Vi säljer inte och lämnar inte ut dina personuppgifter till tredje man för marknadsföringsändamål utan ditt uttryckliga samtycke.

Vi kan komma att dela med oss av dina personuppgifter till tillsynsmyndighet, polismyndighet, eller annan behörig tredje man, för att besvara frågor i samband med en brottsutredning. I sådant fall kommer vi, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, att lämna ut sådan information som är relevant och nödvändig för utredningen, såsom namn, stad, stat, postadress, telefonnummer och e-postadress.

Vi kan komma att erhålla eller samla in kompletterande information om dig från tredje part. Detta kan omfatta kreditupplysningsinformation och annan information från kreditupplysningsföretag i den utsträckning det är tillåtet enligt lag.

Information kan lämnas till våra underleverantörer och partners som hjälper oss att bedriva verksamheten.

Vi använder oss av Google analytics och andra tredjehands partners. Vi hänvisar till deras policys.

Dina rättigheter

Med förbehåll för de begränsningar som följer av dataskyddslagstiftningen inom EU/EES, har du rättigheter avseende dina personuppgifter. Du har rätt till tillgång, rättelse, begränsning, invändning, radering och dataportabilitet. Vänligen kontakta oss om du vill tillämpa någon eller några av dessa rättigheter. Om du vill begära tillgång till alla personuppgifter som vi har om dig, observera att fotolegitimation kommer att krävas för att bevisa din identitet.

Avsluta användning av personuppgifter i marknadsföringssyfte

Om du inte önskar erhålla marknadsföring i form av nyheter, information och erbjudanden från oss (via e-mail), så kan du klicka på "avsluta prenumeration" längst ner i något av våra nyhetsbrev. Alternativt kontakta oss via info@malmoporslin.se så ta vi bort dig från adresslistorna.

Personuppgiftsansvarig

Malmö Porslin AB är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med de principer som framgår av denna integritetspolicy. Personuppgiftsansvarig är Malmö Porslin AB.

Vi sparar och behandlar dina personuppgifter på våra eller våra IT-leverantörers servrar och åtar oss att tillhandahålla lämpligt skydd för dina personuppgifter.

Kontaktuppgifter

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på info@malmoporslin.com eller ring +46 709 503 929